سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
دلت را با پند زنده کن و با بی رغبتی بمیران و با یقین نیرو بخش و با حکمت روشن ساز . [امام علی علیه السلام]
 
یکشنبه 90 خرداد 8 , ساعت 10:38 صبح

ما و قرآن تو خود هر دفتری خواهی گزین    زآنکه لااکراه فی الدین است حکم عقل و دین

ره به کوی دوست بردم بی نشانی از کسی  سر به دست دوست دادم در جهانی پیش از این

دردها دیدم ندیدم هیچ دردی جز فراق    مر مرا زین درد باشد اشک و آه آتشین

وهم ظاهربین چه داند آنچه را می یابدش    روح قدسی در مقام قرب رب العالمین

بحث مفهومی چه سودی بخشدت بی علم عین    سایه بینی و ندانی رتبت حق الیقین

                                                                                 علامه حسن زاده آملی


شنبه 90 خرداد 7 , ساعت 1:44 عصر

امتحان کن نیکوی

از بــدی دوری و خوبی پیشــه کن     ای دل از فـــردای خـود اندیشــه کن

سال ها کردی بدی سودش چه بود    امتحان کن نیکویی خواهی چو سود

 بشنـــو از قــرآن، که آن هادی بود      نیکیــت حــق ده برابر مـی کنـد1

نیکیـت گـردد به عقبی باغ و حور      وز بـدی آید به گــورت مار و مـور

کار خوبـت در خـور احسـان شـود2    وان خطایـت باعث نیــران شــود

هـر که در دنیا بـدی را پیشه کـرد     نفـس او انـدر خطاها ریشــه کـرد

چـون کنـی از حـق طلب روز نکـو؟     از بـدی نیکـی بزایـد خـود بگـو؟

پس اگـر نیکـی کنـی یابـی جـزا     خـوان ز قــرآن إِنْ أَسَـأْتُــمْ فَلَهَا 3 

شـاهـد ار خـواهـی مقام معنــوی     رو عـمل آور ، کـم افـزا مثنــوی

...........................................................

1 - مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ... انعام/160 هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت.

2- هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ.  مگر پاداش احسان جز احسان است. الرحمن (60)

3 - إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا... سوره الاسراء آیه (7).

     اگر نیکى کنید به خود نیکى کرده‏ اید و اگر بدى کنید به خود [بد نموده‏ اید]لیست کل یادداشت های این وبلاگ