سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
مزد جهادگر کشته در راه خدا ، بیشتر نیست از مرد پارسا که معصیت کردن تواند لیکن پارسا ماند . و چنان است که گویى پارسا فرشته‏اى است از فرشته‏ها . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 93 تیر 31 , ساعت 1:40 صبح

‌اینکه‌ سوره‌ ‌در‌ «مکّه‌» نازل‌ ‌شده‌ و دارای‌ 34 ‌آیه‌ ‌است‌

محتوای‌ سوره‌:

بطور کلی‌ محتوای‌ ‌اینکه‌ سوره‌ ‌در‌ پنج‌ بخش‌ خلاصه‌ می‌شود:

بخش‌ اول‌ ‌بعد‌ ‌از‌ ذکر حروف‌ مقطعه‌ اشاره‌ ‌به‌ عظمت‌ قرآن‌ و هدایت‌ و رحمت‌ بودن‌ ‌آن‌ ‌برای‌ مؤمنانی‌ ‌که‌ واجد صفات‌ ویژه‌ هستند می‌کند.

بخش‌ دوم‌ ‌از‌ نشانه‌های‌ ‌خدا‌ ‌در‌ آفرینش‌ آسمان‌ و برپا داشتن‌ ‌آن‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ ستون‌، و آفرینش‌ کوهها ‌در‌ زمین‌، و جنبندگان‌ مختلف‌، و نزول‌ باران‌ و پرورش‌ گیاهان‌ سخن‌ می‌گوید.

بخش‌ سوم‌ قسمتی‌ ‌از‌ سخنان‌ حکمت‌آمیز لقمان‌ ‌آن‌ مرد الهی‌ ‌را‌ ‌به‌ هنگام‌ اندرز فرزندش‌ نقل‌ می‌کند.

‌در‌ بخش‌ چهارم‌ بار دیگر ‌به‌ دلائل‌ توحید باز می‌گردد، و سخن‌ ‌از‌ تسخیر آسمان‌ و زمین‌ و نعمتهای‌ وافر پروردگار و نکوهش‌ ‌از‌ منطق‌ بت‌ پرستانی‌ ‌که‌ تنها ‌بر‌ اساس‌ تقلید ‌از‌ نیاکان‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ وادی‌ گمراهی‌ افتادند، سخن‌ می‌گوید.

و نیز ‌از‌ علم‌ گسترده‌ و بی‌پایان‌ ‌خدا‌ ‌با‌ ذکر مثال‌ روشنی‌ پرده‌ ‌بر‌ می‌دارد.

بخش‌ پنجم‌ اشاره کوتاه‌ و تکان‌ دهنده‌ای‌ ‌به‌ مسأله معاد و زندگی‌ ‌پس‌ ‌از‌ مرگ‌ دارد، ‌به‌ انسان‌ هشدار می‌دهد ‌که‌ مغرور ‌به‌ زندگی‌ ‌اینکه‌ دنیا نشود.

‌اینکه‌ مطلب‌ ‌را‌ ‌با‌ ذکر گوشه‌ای‌ ‌از‌ علم‌ غیب‌ پروردگار ‌که‌ ‌از‌ همه‌ چیز ‌در‌ ارتباط ‌با انسان از جمله لحظه ی مرگ او و حتی جنینی که در شکم مادر است آگاه است تکمیل کرده و سوره را پایان می دهد.‌

منبع: صفحه 549 -550جلد سوم 

برگزیده تفسیر نمونه
پدیدآور اصلی :   مکارم شیرازی، ناصر
ناشر :   موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ