سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
هرگاه خداوند، بنده ای را دوست بدارد، او را باآرامش و بردباری می آراید . [امام علی علیه السلام]